בין הסדקים

בין הסדקים

׳בין הסדקים׳ היא תוכנית שיתוף פעולה כוריאוגרפי-תרבותי ארוך טווח בין מונטריאול וירושלים. היא נולדה מתוך הבנה שמחול בשתי הערים מאפשר מתן קונטקסט רחב על תפיסת הגוף האנושי בהקשרים תרבותיים-פוליטיים. אמנות המופע משמשת כמתווך תרבותי בין הקהילות השונות המאכלסות את הערים.

׳בין הסדקים׳ נועדה לאפשר לאמנים להוביל פרויקטים ויוזמות מקוריות שמשקפות את הרב גוניות וה DNA התרבותי בשתי הערים. התכנית מעניקה מעטפת לפרויקטים בתחום המחול – ליצירה, הצגה, מחקר, מפגשים ולחילופי משלחות. אופי היוזמות רחב היקף והפרויקטים שנבחרים הם בעלי אלמנטים מקומיים ממונטריאול ומירושלים. מטרת התכנית לאפשר למידה הדדית וברת קיימא, להעמיק את הקשרים הבינלאומיים בין יוצרים וקהלים.

הצטרפו לניוזלטר