The Disappearance Portraits

האמן הרב-תחומי בוקר חקר את ההגירה הים תיכונית, על מנת לחשוף את המורשת הטוניסאית של אביו. ביצירתו מתייחס לנושא משבר ההגירה הים תיכוני הנוכחי הכולל עקירה של אנשים ממקום הולדתם. ביצירה ישנו ניסיון הבחנה בין מהגרים, מבקשי מקלט ופליטים, תוך שימת לב לנוף המשתנה של אגן הים התיכון.

כוריאוגרפיה: ג׳ונה בוקר
רקדנים: ג׳ונה בוקר, וטל אדלר
צילום: נטשה שחנס

הצטרפו לניוזלטר