fbpx

סבב מענקים ראשון – קמפ"י

קמפ״י – קהילת מחול ופרפורמנס ירושלים יצאה לדרך 🎉
יתקיים בתאריך 1.6 ובו יחולקו שני מענקי הרצה ליצירה בשנת 2021 לשותפי קמפ״י.

דד ליין להגשה הינו 14 במאי.
איך תתבצע ההחלטה אילו יצירות יקבל את המענק?
בסבב הראשון -באמצעות הגרלה עד ששותפי קמפ״י יגבשו תקנון.
לכל הפרטים, הצטרפות לקמפ״י והגשה: https://bit.ly/3vymqM7

לחברים ועמיתים שאינם פועלים בירושלים, אתם מוזמנים לתמוך בקהילה המקומית דרך מעגל הנהנים והשותפים: https://bit.ly/3t9X9qK

תודה רבה לועדת הליווי והייעוץ של קמפ״י רות קמינגס, נירית רוסלר, רות דיסקין ומאטה מורי.
תודה רבה ל The Jerusalem Foundation על תמיכתה בקמפ״י.
תודה רבה לעמותת בר קיימא שאימצה את קמפ״י אל שורותיה ותודה רבה לשותפים קטמון- קבוצת מחול Catamon- dance group ו בין שמיים לארץ – Between Heaven and Earth ול JDT School בית ספר למחול תיאטרון מחול ירושלים שהצטרפו לנותני התשורות לקהילת האמנים.

הצטרפו לניוזלטר