אי השקט

בעת האחרונה בריאותי היתה טובה, ורוחי למרבית הפליאה, פחות רעה. אף על פי כן, אי שקט בלתי ברור מענה אותי, דבר-מה שאיני יכול לכנותו אלא בשם כרסום אינטלקאטואלי, כאילו יש לי אבעבועות בנשמה. ורק בשפה אבסורדית זו יכול אני לתאר את מה שאני מרגיש.”מתוך ספר האי נחת,
פרננדו פסואה

כוראגורפית ורקדנית: רוני חדש
תלבושות: תמר זיידמן
מוסיקה: Hauschka
ניהול חזרות: דנה שובל
צילום: אופיר חייט

הצטרפו לניוזלטר