FRUIT SALAD

ירושלים; חמישי 4.7 > גלריית ברבור > FRUIT SALAD
> HAIM VITALI
> LARS
> MAYA LANDSMANN & HAGAI IZENBERG
> art by AVIGAYIL ROSE

Dance act performance:
"Floaty Eyes" By Dana Naim Hafouta.

ירושלים; חמישי 4.7 > גלריית ברבור > FRUIT SALAD
> HAIM VITALI
> LARS
> MAYA LANDSMANN & HAGAI IZENBERG
> art by AVIGAYIL ROSE

Dance act performance:
"Floaty Eyes" By Dana Naim Hafouta.

הצטרפו לניוזלטר