Loading...
חוגים2019-02-19T08:17:34+00:00

שיעורים פתוחים בסטודיו ק.ט.מ.ו.ן

הכתובת – רחוב כי”ח 5, ירושלים.

הבניין ממוקם בתוך מגרש החניה של שוק מחנה יהודה. מול בניין כלל.

גילי שני – יוגה וינאיסה

יום ב'-7:30-9:00
יום ג'- 20:00-21:30
יום ה'- 18:00-19:30
לפרטים והרשמה: 054-7806991

ענת יפה – יוגה וינאיסה

יום ב'- 18:00-19:30, 20:00-21:30
יום ד'- 19:00-20:30
לפרטים והרשמה: 054-7805744

ליה עמית – יוגה "שזזה"

פיתוח מקורי עצמאי המשלב ויניאסה יוגה עם תרגולי תנועה
יום ד'- 20:45-22:15

לפרטים והרשמה: 052-8027567

יותם וולף – אקרובאלנס

יום א'- 20:00-22:00
יום ג'- 17:30-19:30
לפרטים והרשמה: 054-4763800

ייני ערבה – 'מדרש תנועה'

10 מפגשים דו שבועיים
ימי ו' 10:00-12:30
לפרטים והרשמה: 052-8646300

טל שיבי וגילי שני – קורס יוגה, קונטקט, ואלתור בתנועה

קורס חצי שנתי, 16 מפגשים
ימי ג' 10:30-14:15
לפרטים והרשמה: 058-740-8055

Catamon Studio
Aliance House
Jerusalem