Loading...
INTERSTICES2018-06-26T12:37:52+00:00

׳בין הסדקים׳ – Interstices
פרויקט שיתוף פעולה כוריאוגרפי – מונטריאול ירושלים. ק.ט.מ.ו.ן ו- Tangente

בשנת 2015, בשיחה מקרית בין שני אוצרי המחול אלעד שכטר מירושלים, מייסד קבוצת מחול ק.ט.מ.ו.ן, ודינה דוידה ממונטריאול, מייסדת מרכז “Tangente” נולד פרויקט חילופי כוראוגרפים ירושלים ומונטראול – ׳בין הסדקים׳ – INTERSTICES.

ק.ט.מ.ו.ן היא קבוצת מחול עכשווית הפועלת בירושלים בבית אליאנס – בית לקהילות יוצרות של ׳רוח חדשה׳ הממוקם בשוק מחנה יהודה. Tangente הוא מרכז מחול עכשווי הפועלת במרכז מונטריאול בבית משותף עם עוד שלושה ארגוני תרבות. המרכז מתמחה בהצגה של ערבי מחול הבנויים מעבודות של כוריאוגרפים מקומיים חדשניים, כמו כן המרכז מציע פרויקטים של רזידנסי בסטודיו ושימוש בתאטרון הבית.

שכטר ודוידה חולקים אמונות דומות ואינטרסים משותפים כאמנים בין תרבותיים. שניהם מעודדים חילופי תרבויות שמייצרים שפה אמנותית עשירה, וכן מציעים תמיכה לכוראוגרפים בשנותיהם הראשונות ליצירה. בכך יוצרים הזדמנויות לקידום אמון והבנה בין תרבויות, חברות ומדינות. שניהם מבינים את חשיבותה של הזהות ההיסטורית והתרבותית כנרטיב מרכזי בחזון האמנותי שלהם. במיוחד לאור מאבקם הבלתי מתפשר של הקהילות מהם באו להגדרה עצמית בעולם הגלובלי.

הפרויקט נועד להתפתח ולהתעצב על ידי האומנים המשתתפים במטרה ליצור אמנות גלובלית משוחררת שאיננה מוגבלת לנושא מסוים אך נובעת משתי הערים ומהתרבויות שבהן. בתחילה יזכו האמנים לבקר בערים ולפתח שיח משותף על הנושאים שיבחרו ובהמשך הפרוייקט, השיח יביא לשיתופי פעולה וחילופי משלחות תכופים של כוריאוגרפים ורקדנים משתי הערים. שיתופי הפעולה אמור לכלול בתוכו פעילויות כגון מפגשים, דיונים, חיפוש משותף בסטודיו, חוויות פדגוגיות ושיתוף טקסטים ובלוגים כתובים. כמובן גם ביקור בעיר ובמרחבים האמנותיים והחברתיים שלה. האמנים יבלו זמן ביחד, אבל גם בנפרד, ותינתן הזדמנות לפגוש אמנים מקומיים. חילופי המשלחות יתנהלו בהכרח בצורות שונות בכל אחת מהערים בשל ההבדלים האמנותיים, הפוליטיים והחברתיים. הרצון שלנו כי הפרויקט יביא לשיתופי פעולה מסוגים שונים- מחקרים כוריאוגרפיים, הופעות ציבוריות, מאמרים שיפורסמו, סמינרים, פסטיבלים ועוד….

פרויקט ארוך הטווח יתבצע בשלושה שלבים הנפרשים על פני שלוש תקופות:
יוני 2016 – דצמבר 2016: ביקור של שכטר ודוידה בערים האחת של השניה.
דצמבר 2017 – מאי 2018: קבוצה של שמונה אמנים יארחו ויתארחו בערים האחת של השניה וילוו זה את זה עם לוח זמנים שייקבע לנוכח האינטרסים של האמנים וסקרנותם.
ספטמבר 2018-דצמבר 2019: הצעת פרוייקטים ומתן תמיכה כספית עבור פרוייקטים אמנותיים שהם תולדה ישירה מתקופות הסיורים המשותפים. פרויקטים של יצירה, מופעים או סוגים אחרים של פעילויות אשר יתאימו לעיר המארחת.

מתוך מונטריאול נבחרו ארבעה כוריאוגרפים על רקע התעניינותם ורקעם עם היהדות או עם ישראל: נתן יפה, פיליפ שפורר, סוזן מילר, ודוריאן נוסקינד-הודר. הם מייצגים דורות שונים ותפיסות אסתטיות מגוונות. מירושלים, כוריאוגרפים המזוהים עם העיר, יהיו: סופיה קרנץ, עידו פדר, רובי אידלמן ומיה רשף. קבוצות אלה הן בין-דוריות, וכוללות כוריאוגרפים, אוצרים וחוקרים.

תקציב הפרוייקט כולל מחירי טיסות, שכר אמנים, דיור, דמי ניהול ובמיוחד תקציב פעילות לשלב השני. השלב השלישי של התמיכה בפרויקטים טרם נקבע ויכלול מימון של הפקות חדשות ופרויקטים יצירתיים נוספים, שיבחרו לתמיכה מתוך הפרוייקט, ויהיו תוצר ישיר של שיתוף פעולה ירושלמי ומונטריאולי. הן ל-Tangente והן לק.ט.מ.ו.ן יש היסטוריה נרחבת של ארגון סוגים שונים של שיתופי פעולה אמנותים, ואנחנו נרגשים על ההזדמנות החדשה הזו.